Ett ord är ett ord, men vad det betyder beror lika mycket på vem som avläser det som på vem som uttrycker det.

Jag sitter och klurar på ord som funktionsnedsättning, funktionshinder, funktionsvariation, funktionsbrytande, funkis. Jag känner mig inte kränkt av något av orden i sig.  Jag tycker ändå att ordval är viktigt. De är laddade med attityder och föreställningar. Att beskriva någon med ord som hinder eller nedsättning är egentligen riktigt trist. Vi som beskrivs med orden reagerar väldigt olika på dem och jag klurar ibland på varför. Vad det är som avgör hur vi utanför funktionsnormen upplever orden så olika. Vågar jag skriva ett blogginlägg som inte grundar sig på fakta utan helt mina egna generella upplevelser? 

Själv är jag döv med fungerande CI, teckenspråkig men uppväxt i hörande miljö. Jag har dövblindhet och är rullstolsanvändare. Jag får ofta uppfattningen när jag talar med andra döva att de tydligt markerar att de själva inte ska beskrivas som funktionsnedsatta, men ändå definierar mig med just det ordet eftersom jag använder rullstol och har en grav synnedsättning. Jag kan bli lite stött av det, men samtidigt förstå varför. Dövkulturen har ett häftigt och väldigt intressant sätt att skapa sig en egen norm vilket beror på att de genom historien har förtryckts av det hörande samhället och fått kämpa sig till sitt egna språk och sina rättigheter till självbestämmande. Det är inte ovanligt att hörande indirekt beskrivs som funktionshindrade, även om det ordet då inte används. Gentemot dövsamhällets normer är ju hörande som inte kan teckenspråk funktionshindrade. 

Om ”funktionsnedsatt” definierar att en person saknar en funktion som människokroppen är byggd för är vi alla funktionsnedsatta. Vi föds med en helt värdelös blindtarm som inte funkar till nåt alls. Vi använder våra andra tarmar. Den som saknar hörsel kommunicerar med händer eller hjälpmedel istället. Den som saknar syn läser med händer eller sin hörsel. Man fungerar inte sämre för det, men får överleva i en värld där samhälle och miljöer är anpassat efter majoritetens funktionsvariant. När jag som med min dövblindhet dyker upp i teckenspråkiga miljöer förändras mitt hinder eftersom majoritetens funktionsförmågor är ett helt annat. Min synskada blir ett större hinder och det faktum att jag inte fick tillgång till teckenspråk som barn blir ett hinder. (Min hörselnedsättning var inte upptäckt än.)

Jag tänker också att vi kanske upplever orden olika beroende på om vi upplevde dem som barn, då vi skapade vår egen självbild. Jag upplever att personer med CP-skada starkt motsäger sig ordet funktionsnedsättning. Medan personer som senare i livet råkat ut för en skada eller som har en progressiv sjukdom är mer okej med ordet och upplever sig mer som att man fått en nedsättning som inte fanns innan. Jag kan inte minnas att jag ens mött en enda döv person som ser sin dövhet som en nedsättning. Personer med förvärvad dövblindhet upplever jag som mer benägna att se dövblindheten som något svårt som de lägger utanför den egna självbilden. Jag själv gör så. Ser min sjukdom och dess konsekvenser som något utanför mig själv. Något som påverkar mig likt under vilka förhållande jag lever.

Inget är ju rätt eller fel. Det är intressant att klura på vad som får oss att känna och se på varandra samt oss själva på ett visst sätt. Upprepar att det här är antaganden grundade på mina upplevelser och antaganden. Uppgifter i texten ska inte användas som fakta. Fundera gärna på hur du själv och din omgivning uppfattar orden. Kommentera gärna! 

2 svar till “Ett ord är ett ord, men vad det betyder beror lika mycket på vem som avläser det som på vem som uttrycker det.

  1. Rose-Marie Isakson

    Debatten om vilka ord som är ok att använda om personer som har skador/sjukdomar som påverkar tex förmågan att röra sig eller kommunicera kan kännas oändlig men är kanske ofrånkomlig. Kan en av orsakerna vara att både de ”drabbade” och de s k friska känner osäkerhet kring hur bemöta varandra utifrån vilka roller och platser i samhället vi förväntas ha etc? Olikheter generellt kan skapa osäkerhet. De flesta har väl mer eller mindre medvetna, eller omedvetna, fördomar om människor som är olika oss som tex folk från andra kulturer, sociala skikt eller som har olika ”funktonshinder” mm.
    Om jag ska tycka något om de olika orden som används gillar jag minst ”funktionsnedsatt”. Säger inget om vilken funktion som funkar dåligt, uttrycket kan förmedla en känsla av att denna person är nog allmänt oförmögen på alla sätt och ingen att räkna med överhuvudtaget, är nog någon som behöver tas om hand och som man måste fatta alla beslut åt.
    När når ens svårigheter gränsen för att bli kallad ”funktionsnedsatt”? Tror inte man generellt kallar t ex rollatoranvändare för funktionsnedsatta. Snarare klumpar man ihop dom med tex barnvagnsanvändare då dessa grupper har likartade svårigheter att komma in på bussar, ta sig upp för några trappsteg mm.
    Ja debatten lär fortskrida…och kanske är det något man ska se som positivt, visar att det finns inget självklart sätt på hur samhället idag kategoriserar personer med funktionshinder. Förr sa man invalider eller handikappade. Ännu längre tillbaks ”vanföra”. Vi får nog vara glada för att det skett en utveckling av språkbruket och så länge som vi fortfarande söker efter det ultimata ”ordet” tror jag det finns möjligheter att påverka synen på ”funktionshindrades” plats i samhället och bemötande av dom.

  2. Jag personligen definierar mig som funktionsnedsatt i relation med icke funktionsvarierade och som funkis internt. ( har en CP skada och hörselnedsättning) När jag verkar politisk så får jag höra många ord från invalid via handikappad till funktionsvarierad. Jag anser att detta difintionsraljerande skadar oss när det gäller att förändra vår situation i samhället. När jag får möjlighet att träffa makthavare i någon minut . så går det ofta åt en del av tiden till att förklara olika begrepp som dessutom förändras hela tiden utan att jag kan se någon rel orsak till det. Att tala om oss som funktionsnedsatta är som jag ser det rätta utifrån definitionerna i FN standardregler och politiken i övrigt .

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s