Anlita mig

img_2367När tillfälle ges frilansar jag som föreläsare, skribent, journalist och fotomodell. Jag har också möjlighet att ta uppdrag som layoutare och bildredigerare. Jag använder Adobe Photoshop och InDesign.  Det är också möjligt att anlita mig om en vill ha hjälp att skriva eller få feedback på en text.

Som föreläsare levererar jag humor, berättelser från mitt eget liv och kunskaper som inte kan hittas i några läroböcker. Än.
Jag har dövblindhet (Retinitis pigmentosa och cochleaimplantat) och flera neurologiska funktionsvariationer som symtom på den genetiska sjukdomen PHARC. Vi är ca 20 personer i världen med den diagnosen och i Sverige är jag helt ensam. Jag är yrkesverksam, kreativ, påhittig och drivande. Jag är aktiv inom familjesektionen inom FSDB (Förbundet Sveriges dövblinda) och en av förstärkarna i projekt kännbart. Jag är ensamstående förälder varannan vecka och lever med assistans dygnet runt.

Ämnen jag kan föreläsa om:
 • I den här bloggen ställer jag mig ständigt frågan: Vad är ett gott liv och vem får ha det? Familjeliv, karriär, sex, nöjen eller kultur? Vad får ingå och vem är det som får bestämma det? Det är frågor jag gärna lyfter och talar mer om.
 • Jag arbetsleder och utbildar mina egna assistenter och utgår från principen independent living. När jag föreläser för en personalgrupp kan jag gå in djupare på den delen. Hur vägleder jag mina assistenter? Hur förhåller vi oss till varandra? Hur skapar jag känsla av gemenskap och trygghet i personalgruppen?Hur tänker jag när jag rekryterar?
 • Hur är det att ha dövblindhet samt nedsatt känsel? Hur får jag en fungerande vardag utan att förbruka all min energi på det?
 • Jag använder eldriven rullstol för förflytta mig och tar då all ledsagning via handrörelser. Jag kan inte komma lika nära min ledsagare som en gående person kan när hen ledsagas. Ledsagningstekniken jag använder mig av har jag tagit fram själv tillsammans med en assistent. Jag lär gärna ut den. Inte minst till blivande tolkar, synpedagoger och personliga assistenter.
 • Den annorlunda kombinationen av olika funktionsvariationer jag har gör att inget kan vara helt anpassat till mig utan att jag specialanpassar det ytterligare. En utmaning jag har utöver min dövblindhet är den att jag har nedsatt känsel i handflatorna och fingertopparna. Det är världens sämsta kombination att ha. Det innebär helt andra hjälpmedel för mig den dagen jag vill gå över till punktskrift. Idag använder jag inverterad storstil för att läsa.img_2324-1
 • Hur min dövblindhet, rörelsehinder och personlig assistans påverkat mig som förälder?
 • Jag blev vuxendöv utan att kunna teckenspråk och fick senare CI, under den omställningen hann jag gå igenom att vara beroende av flera olika tolktekniker: skrivtolk, visuellt teckenspråk, taktilt teckenspråk, socialhaptiska signaler och hörselslinga.
 Förslag på workshop:
 • Testa att se med min synnedsättning med hjälp av fingerad synoptik.
 • Testa min ledsagningsteknik och diskutera användningsområden.
 • Diskussioner kring fallbeskrivningar utifrån min vardag
 • Diskussioner kring temat ”ett gott liv”

Jag kan fakturera. Kontakta mig för prisuppgifter.
frida.inghamn(a)gmail.com